Activiteiten

Buitenschoolse opvang is vrije tijd. Onze bso is erop gericht dat kinderen in een veilige, prettige, stimulerende en leerzame omgeving buiten de reguliere schooluren worden opgevangen. Hierbij wordt zowel in groepsverband als individueel aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin jouw kind zich bevindt.

Om alle ontwikkelingsgebieden zoveel mogelijk te stimuleren, zijn deze opgenomen in onze activiteitenkalender. Iedere dag is er een programma waarin passende educatieve activiteiten worden aangeboden aan de kinderen. We organiseren activiteiten, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen. Sport en spel, knutselen, proefjes doen, natuurbeleving, samen koken en drama-activiteiten. Maar ook huiswerk maken en ondersteuning bij rekenen en taal wordt gedaan. In de schoolvakanties is er een speciaal vakantieprogramma.

Wij werken samen met DoenKids.