Alle antwoorden op jouw vragen

BRS Kinderopvang streeft er naar een opvoedingssituatie te bieden, die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis. In de bso ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband. Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen te spelen en te eten. Door het omgaan met andere kinderen leren ze de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor worden kinderen gestimuleerd om inzicht te krijgen in hun eigen gevoelens en krijgen ze sociale vaardigheden aangeleerd. Ook leren kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf. Ons pedagogisch beleidsplan vormt de basis van een optimale en zo breed mogelijke ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast streeft BRS Kinderopvang naar een educatieve aansluiting na school, middels een extra cognitieve bijdrage aan de opvoeding van het kind, door aan te sluiten op schoolse vaardigheden.