Wenbeleid

Om de eerste periode op de bso zo goed mogelijk te laten verlopen voor het kind, ouders en pedagogisch medewerk(st)ers, worden er duidelijke afspraken gemaakt met de ouders. In overleg met de ouders wordt afgesproken op welke dagen het kind komt wennen, daarnaast wordt de voeding, verzorging, het ritme, de gewoonten van het kind en het afscheid nemen besproken. In de wenperiode wordt aandacht besteed aan de specifieke wensen van de ouders en de wederzijdse verwachtingen.

De wenperiode vindt plaats voordat de opvang officieel van start gaat. Dit krijgt gestalte door een kosteloze wenperiode waarbij het kind zes uur, verdeeld over maximaal drie dagen mag komen wennen. Om het gevoel van veiligheid te bevorderen, mogen ouders desgewenst bij het eerste wenmoment maximaal een uur bij hun kind blijven. Tijdens het tweede moment maximaal een halfuur. Na afloop van de wenperiode wordt er met ouders geƫvalueerd hoe de wenperiode is verlopen, ook worden eventuele aandachtspunten besproken met de ouder(s).