Onze aanmeldprocedure

Aanmelden:
Je kunt jouw kind kosteloos en zonder verplichtingen bij ons aanmelden.

Aanmeldlijst/Wachtlijst
Na de aanmelding komt jouw kind direct op onze aanmeldlijst. We nodigen je uit voor een oriënterende rondleiding. Deze is geheel vrijblijvend en vindt plaats op de locatie waarvoor jouw kind is ingeschreven.

Indien de aanmelddatum nog ver (meer dan vijf maanden) voor startdatum ligt of indien er op de gewenste startdatum geen plaats is, wordt jouw kind op de wachtlijst geplaatst.
Vijf maanden voor de plaatsingsdatum nemen we vervolgens contact met je op.
N.B. Het plaatsen van broertjes en zusjes, kinderen van personeel van BRS en het uitbreiden van de dagen heeft voorrang op het plaatsen van nieuwe kinderen.

Rondleiding
Tijdens de rondleiding ontvangt je meer informatie over onze contractvormen en visie. Daarnaast kun je kort kennismaken met onze pedagogisch medewerkers. De rondleiding zal verzorgd worden door één van de leidinggevenden. De pedagogisch medewerkers kunnen dan alle aandacht blijven besteden aan de kinderen. Tijdens de rondleiding bespreken we ook de bijzonderheden van jouw kind, de thuissituatie en we vertellen meer over de praktische gang van zaken.

Plaatsing
Wij controleren eerst de beschikbaarheid in de locatie op jouw voorkeursdagen. Is er plaats dan nemen we contact met je op. We bespreken dan wanneer jouw kind komt “wennen”. Vervolgens sturen wij je, per mail, een contract dat je dan ingevuld en getekend aan ons moet retourneren. Na ontvangst van het door jouw getekende exemplaar heeft jouw kind officieel een plaats.

Wennen
En dan…voor de kleuters voor het eerst naar school! Veel nieuwe indrukken, nieuwe vrienden en een heel ander ritme. Een roerige tijd voor kinderen. Daarom starten we met een wenmiddag op de bso. Als een kind komt wennen in een schoolvakantie, brengt de ouder het kind zelf naar de wendag op de bso. Hoe de wenperiode vorm gaat krijgen wordt samen met ouder, kind en mentor vormgegeven. We vragen je om de leerkracht op school van jouw kind te laten weten dat jouw kind voortaan naar onze bso gaat.

Diensten

Je kunt jouw kind kosteloos en zonder verplichtingen bij ons aanmelden. Kijk hier voor de procedure.