Diensten

Een kleinschalige bso als aanvulling op de opvoedingssituatie en het onderwijs.

De bso voelt voor kinderen net zoals thuis en dus is het ook een plek waar je je huiswerk kunt maken.

Onze onderwijsspecialisten helpen kinderen op de bso bij bijvoorbeeld rekenen of taal.