Buitenschoolse opvang

Ontdek en groei met onze buitenschoolse opvang vol beweging, educatie en avontuur

Huiswerk BSO

Een veilige en vertrouwde plek voor kinderen om huiswerk te maken - net zoals thuis

Onze onderwijsspecialisten helpen kinderen op de bso bij bijvoorbeeld rekenen of taal.