Halen en brengen

Kinderen worden opgehaald en veilig vervoerd. Vaak liggen bso’s vlakbij of naast de school. Ze houden in hun openingstijden zo veel mogelijk rekening met de schooltijden zodat deze mooi op elkaar aansluiten.

Na schooltijd zorgen wij ervoor dat de kinderen op de bso komen. Sommige kinderen komen met ons aangeboden vervoer. 

Kom je jouw kind ophalen op de naschoolse opvang? Dan mag je de groep op komen. Daar vindt dan ook de overdracht plaats. Wij kunnen hiervan afwijken indien er in het schoolgebouw andere regels gelden.