Ruildagen

Opvangdagen waarop jouw kind niet naar de opvang komt, kun je in sommige gevallen ruilen. Hieronder lees je wanneer dit kan en hoe dit werkt.

 • Ruilen kan helaas niet bij buitenschoolse opvang met vervoer (auto/taxi/lopend) of als jouw kind niet de gehele opvangtijd, maar een aantal uren afwezig was.
 • Je kunt onbeperkt ruildagen aanvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Er is geen plaatsgarantie en er is ook geen garantie dat je alle afwezige dagen binnen een kalenderjaar kunt inzetten als ruildag.
 • Afwezige dagen die je niet kunt inzetten als ruildag compenseren wij niet.
 • Nationale feestdagen kun je niet ruilen.
 • De opvangdag die je wilt ruilen en de nieuwe opvangdag moeten in hetzelfde kalenderjaar vallen.
 • Je kunt alleen dezelfde opvang voor dezelfde opvang op een andere dag ruilen. Dus naschoolse opvang voor naschoolse opvang, een dag van 07.30 tot 18:30 voor een dag van 07.30 tot 18:30, een hele dag voor een hele dag, een ochtend voor een ochtend, enz.
 • Een studiedag kun je niet ruilen.
 • De ruildag moet plaatsvinden binnen het aantal gekozen opvangweken. Komt jouw kind bijvoorbeeld 40 weken per jaar naar het kinderdagverblijf, dan kun je alleen binnen deze 40 weken ruilen. Ruil je naar een dag in de 41ste week en wordt deze dag goedgekeurd? Dan ontvangt je een factuur van ons voor de extra opvang.
 • Je kunt pas van de ruildag gebruikmaken indien je per e-mail een goedkeuring voor de aangevraagde ruildag heeft ontvangen. Zonder goedkeuring is de ruildag (nog) niet akkoord bevonden.

LET OP!

 • Vraag een ruildag altijd minimaal twee werkdagen of langer van tevoren aan.
 • Heb je geen ruildagen meer, maar wel meer opvang nodig? Vaak kun je tegen betaling gebruikmaken van extra opvang!