Studiedagen

Soms heeft de school van jouw kind een studiedag of een vrije vrijdag voor een vakantieweek. Dit zijn schooldagen en géén vakantiedagen! Indien een studiedag of vrije vrijdag voor een vakantie een maand of langer vooraf bij ons bekend is, is de bso op die dag (langer) open voor jouw kind!

Je kunt dan van deze dag gebruikmaken als:
- Het de vaste bso-dag in de schoolweken is van jouw kind of,
- Je een ruildag hebt aangevraagd voor deze dag en de ruildag is goedgekeurd.