Het kan voorkomen dat een kind ziek is. Ouders zijn verplicht dit te melden op de bso. We hanteren de richtlijnen van het RIVM om te bepalen of een kind kan komen of niet, wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft. We zullen alert zijn op besmettingsgevaar en we zullen indien noodzakelijk de andere ouders en de GGD op de hoogte brengen.

Geeft een kind aan dat het zich niet lekker voelt en naar huis wil, dan zullen we contact opnemen met ouders. We bekijken welke mogelijkheden er zijn, of wij voldoende zorg en aandacht kunnen bieden of dat het beter is om thuis uit te zieken. Hierin hebben de pedagogisch medewerkers de eindverantwoordelijkheid. Is het niet haalbaar dat een kind blijft, dan zal het zo snel mogelijk opgehaald moeten worden. Richtlijn hierbij is dat ouders zorgen dat er binnen een uur iemand op de bso is. Het is dus belangrijk dat ouders altijd iemand achter de hand hebben, als ze zelf niet in staat zijn hun kind op te halen.