Hoe wij werken

In de ontwikkeling van de kinderen vallen de navolgende deelgebieden te onderscheiden:

1. lichamelijke ontwikkeling
2. sociaal-emotioneel ontwikkeling
3. cognitieve ontwikkeling
4. creatieve ontwikkeling
5. ontwikkeling identiteit en zelfredzaamheid

Om alle genoemde ontwikkelingsgebieden zoveel mogelijk te stimuleren, zijn deze opgenomen in onze activiteitenkalender. Iedere dag hebben wij een programma waarmee wij passende educatieve activiteiten bieden aan de kinderen van de BSO. De ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn gericht op alle bovengenoemde ontwikkelingsgebieden en de volgorde hiervan rouleert per week zodat de kinderen die bijvoorbeeld op twee vaste dagen komen, niet elke week op maar twee dezelfde ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden.

Herhaling is ook een belangrijk begrip bij BRS Kinderopvang. Door activiteiten meerdere malen aan te bieden, worden deze herkend. Herhaling staat dus gelijk aan herkenning. Door te herhalen zal een kind de activiteiten steeds makkelijker en met meer zelfverzekerdheid gaan uitvoeren.

Om de ontwikkeling van elk kind zo nauwlettend mogelijk in de gaten te kunnen houden, werken we bij BRS Kinderopvang met mentoren en mentorkinderen. Ieder kind is gekoppeld aan één van de pedagogisch medewerksters die op dezelfde opvangdagen aanwezig is.

De mentor observeert de ontwikkeling van elk individueel kind doormiddel van een digitaal kindvolgsysteem. Dit systeem houdt zich bezig met de ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ook stimuleert/ ondersteunt de mentor het kind, in de ontwikkeling van de deelgebieden die extra aandacht nodig hebben.

Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid een significant positief effect heeft op het functioneren van kinderen op hun cognitief functioneren, hun schoolprestaties en op hun werkhouding (Smit, 2012). Daarnaast laat het onderzoek zien dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op het sociaal functioneren van kinderen (Smit, 2012). Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het schoolklimaat en op de gerichtheid van de school op haar omgeving, er ontstaat meer openheid (Smit, 2012). Mede hierom staat de betrokkenheid van ouders bij BRS Kinderopvang BSO hoog in het vaandel. Ouders kunnen up-to-date de resultaten en voortgang van hun kind tijdens de opvang volgen middel het kindvolgsysteem en de hierbij behorende ouderlogin. Dit wordt kenbaar gemaakt aan ouder en kind tijdens het intakegesprek. Ouders kunnen tevens via deze login zien wie de mentor op de BSO is. Eens per half jaar vinden er oudergesprekken plaats om onduidelijkheden en vragen te bespreken en samen tot de beste oplossing te komen, waarin het kind ten alle tijden centraal staat.